Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden mbt bluezone Start

Dit zijn de algemene voorwaarden van toepassing voor de twee weken durende kennismaking met bluezone walking. Wat verwacht ik van jou en wat kan jij van mij verwachten.

Versie: 1.0 – 16 april 2022

 

 1. Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden bluezone Start verstaan wij onder:

 • bluezone Start  de twee weken kennismakingsperiode met bluezone walking
 • Starter  de deelnemer aan bluezone Start
 • bluezone walk  de wandelingen begeleid door de local wandelcoach
 • bluezone walker  lid van de community in de eerste drie maanden
 • bluezone walker expert  (ex-) lid van de community na het doorlopen van drie maanden bluezone Essentials of bluezone Premium
 • bluezone walker PRO  (ex-) lid van de community na het doorlopen van de drie maanden bluezone Masterclass
 • Mijn bluezone  de persoonlijke omgeving van de Starter
 • bluezone community  de online community voor bluezone walkers
 • bluezone Essentials  het abonnement voor bleuzone walkers met weinig behoefte aan regelmatige deelname aan bluezone walks
 • bluezone Premium  het abonnement voor bleuzone walkers met de wens om regelmatig deel te nemen aan bluezone walks
 • bluezone Masterclass  het abonnement voor bleuzone walkers die de 13 weken/modules van het blended learning programma doorlopen
 • Blended learning  ofwel hybride leren; leerinhoud die zowel offline als online aangeboden wordt. De online inhoud wordt per module/week in de eigen leeromgeving van de website aangeboden. De offline kennisdeling vindt plaats tijdens interactie met de local coach tijdens deelname aan de dertien bluezone walks, de deelname aan de bluezone Walk – PT en tussentijds onderling contact.
 1. Artikel 2 – Toepasselijkheid
  • De artikelen in dit reglement zijn van toepassing voor de periode vanaf aanmelding tot en met dag 14 van bluezone Start
 2. Artikel 3 – inhoud van bluezone Start
  • bleuzone Start is in twee blended e-learning modules een voorproefje op de bluezone Masterclass.
  • Tijdens bluezone Start heeft de Starter inzicht in de eigen persoonlijke gegevens, de agenda, en de stappen historie in Mijn bluezone
  • Tijdens bluezone Start heeft de Starter nog geen toegang tot de online community. Deze community is uitsluitend voor leden, de bluezone walkers
 3. Artikel 4 – duur van bluezone Start
  • bluezone Start begint pas nadat;
   1. de bluezone Starter na aanmelding en betaling het online intake formulier heeft ingevuld
   2. en vervolgens een afspraak voor de kennismakingswandeling met de local coach heeft gemaakt

waarbij de dag van de kennismakingswandeling als dag 1 geldt

 • bleuzone start nadert zijn einde als op dag 13 de local coach een persoonlijk advies voor het vervolg aan de deelnemer heeft aangeboden
 1. Artikel 5 – beëindigen bluezone Start
  • bluezone Start eindigt na afloop van dag 14 van de periode. Er is geen opzegging vereist.
   1. De toegang tot Mijn bluezone komt automatisch te vervallen; de data zoals de historie van stappen blijven nog 7 dagen bewaard
   2. Aanmelden voor het vervolg op bluezone Start als lid van de community geschiedt uitsluitend via de website. Deze aanmelding voor het vervolg dient de deelnemer in persoon te doen.
 • Na aanmelding voor het lidmaatschap van bluezone walking krijgt de deelnemer direct weer toegang tot Mijn bluezone (inclusief historie; zie 5 ii)
 • bluezone walking steekt veel energie in het advies voor het vervolg op bluezone Start. Dit advies is inhoudelijk vrijblijvend.
 • bluezone walking steekt veel energie in het advies voor het vervolg op bluezone Start. Mocht dit advies kwalitatief niet aan jouw verwachtingen voldoen, laat dit dan weten. Niet tevreden, geld terug.
 • bluezone walking steekt veel energie in het advies voor het vervolg op bluezone Start. Informeer de local coach over de reden van jouw eventuele keuze om niet jouw weg als bluezone walker te vervolgen; bluezone walking leert graag van jouw keuzes.
 1. Artikel 6 – deelname aan bluezone Walks
  • Als bluezone Starter kan je tijdens bluezone Start zonder bijbetaling deelnemen aan één van de vier bluezone walks
  • Gratis deelname aan een tweede, derde of vierde bluezone walk kan uitsluitend in overleg met de local coach op basis van beschikbaarheid
 2. Artikel 7 – Aansprakelijkheid
  • bluezone walking geeft veel aandacht aan de onderschatte gevolgen van overbelasting als gevolg opeens intensief en/of frequent wandelen. Letselschade als gevolg van overbelasting licht zeker bij de start op de loer. bluezone walking is echter niet aansprakelijk voor letselschade.
  • bluezone walking hecht veel waarde aan de veiligheid tijdens het wandelen, in het bijzonder tijdens het wandelen in stedelijk gebied, op onverharde paden of in de duisternis. Wandelen binnen het aanbod van bluezone walking geschiedt op de openbare weg. bluezone walking is niet verantwoordelijk voor (letsel-)schade als gevolg van een ongeval tijdens het (georganiseerd) wandelen.
 3. Artikel 8 – Klachten
  • Bluezone walking leert van jouw klachten. Stuur een klacht naar het team via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel Wen rechtsreeks; vaak wel zo verhelderend. Haar nummer ontving je in je eerste mail na je aanmelding.
  • Reacties op klachten ontvang je binnen 8 dagen na ontvangst.
 4. Artikel 9 – Privacy en geheimhouding
  • De manier waarop wij omgaan met de door jou verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in onze privacyverklaring
  • Jouw prestaties (zoals jouw gezette stappen en de ontwikkeling ervan) zullen nooit door bluezone walking met derden worden gedeeld, mits daar door de bluezone walker uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.
  • Het staat bluezone walking vrij om data (zoals stappen) zonder koppeling aan de individu in te zetten voor het duiden van trends ten behoeve van benchmarking richting andere (potentiële) bluezone walkers
 5. Artikel 10 – Auteursrechten
  • Je mag de inhoud van onze periodieke en eenmalige uitgaven, de inhoud van onze website of de inhoud van enige andere onder het Auteursrecht vallende door ons verstrekte of openbaar gemaakte informatie zonder onze toestemming niet vermenigvuldigen en/of voor commerciële doeleinden inzetten.
 6. Artikel 11 – Toepasselijk recht
  • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen vallen alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn onder Nederlands recht.
 7. Artikel 12 – Wijziging van deze voorwaarden
  • Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen.
  • Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.